Gabinet terapii
JĄKANIA
dyzartrii dysfonii afazji
zaburzeń głosu w chorobach M.P.Dz., S.M
niespecyficznych zaburzeń oraz dysfunkcji
głosu i mowy
komunikacja osób autystycznych

muzykoterapia
arteterapia

Warsztaty z Emisji Głosu dla
nauczycieli wykładowców aktorów
dziennikarzy prawników polityków
Jąkanie jest jedną z najczęściej występujących wad mowy zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Jest zaburzeniem płynności mówienia spowodowanym między innymi spastyką ruchową mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych oraz brakiem ich prawidłowej koordynacji, czyli ich dyskoordynacją. Towarzyszą jej patologiczne objawy fizjologiczne, emocjonalne wpływające na komunikację językową i społeczną. Zgodnie z definicją L. Kaczmarka (1981) jąkanie jest zaburzeniem suprasegmentalnej płaszczyzny wypowiedzi, czyli rytmu, tempa, melodii, przejawiające się powtarzaniem głosek, sylab, wyrazów, czy fraz oraz nienaturalnym przeciąganiem głosek, ich blokowaniem tonicznym, klonicznym, bądź mieszanym, to także występujące pauzy, wahania, embolofazje i rewizje w trakcie mówienia, tachylalia, bradylalia, bądź dysrytmia połączone z współruchami ciała, twarzy, nadpobudliwością psychoruchową i spastyką. Dużym problemem dla osób jąkających się, jest komunikacja interpersonalna i społeczna. Niemożność płynnego wypowiedzenia się prowadzi do napięć i stresu związanego z mówieniem i komunikowaniem się oraz do logofobii.
Udało mi się znaczne skrócić terapię jąkania, uzyskując w stosunkowo krótkim czasie pozytywne efekty, natomaist zdobyte doświadczenie utwierdza mnie w przekonaniu o wyjątkowej skuteczności mojej terapii w leczeniu JĄKANIA.
"Perfetto" Grażyna Malczyk
tel.kom. 0  606  622  331
gabinet@terapiaglosu.pl

ul. Wiedeńska 88
30-147 Kraków
© Copyright 2009 "Perfetto" Grażyna Malczyk | design by madwands